followers

Ahad, 3 Jun 2012

ENAM PULUH NAMA SAHABAT NABI ~ 1. MUSH'AB BIN UMAR : Duta Islam yang pertama.
 2. SALMAN AL-FARISI : Pencari kebenaran.
 3. ABU DZAR AL-GHIFARI : Tokoh gerakan hidup sederhana.
 4. BILAL BIN RABAH : Muadzin Rasulullah ... Lambang persamaan derajat manusia.
 5. ABDULLAH BIN UMAR : Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
 6. SA'AD BIN ABI WAQQASH : Singa yang menyembunyikan kukunya.
 7. SHUHAIB BIN SINAN : Abu Yahya yang selalu mendapat laba.
 8. MU'ADZ BIN JABAL : Cendekiawan Muslim yang palin tahu mana yang halal dan mana yang haram.
 9. MIQDAD BIN 'AMR : Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat.
 10. SA'ID BIN AMIR : Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan.
 11. HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB : Singa Allah dan panglima syuhada.
 12. ABDULLAH BIN MAS'UD : Yang pertama kali mengumandangakn Al-Qur'an dengan suara merdu.
 13. HUDZAIFAH IBNUL YAMAN : Seteru kemunafikan - Kawan keterbukaan.
 14. 'AMMAR BIN YASIR : Seorang tokoh penghuni surga.
 15. 'UBAIDAH BIN SHAMIT : Tokoh yang gigih menentang penyelewengan.
 16. KHABBAB BIN ARATS : Guru besar dalam berkorban.
 17. ABU 'UBAIDAH IBNUL JARRAH : Orang kepercayaan ummat.
 18. UTSMAN BIN MAZH'UN : Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.
 19. ZAID BIN HARITSAH : Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah.
 20. JA'FAR BIN ABU THALIB : Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah.
 21. ABDULLAH IBNU RAWAHAH : Yang bersemboyan : Wahai diri .... Jika kau tidak gugur di medan juang .... Kau tetap akan mati ... Walau di atas ranjang.
 22. KHALID IBNUL WALID : Ia selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa.
 23. QEIS BIN SA'AD BIN 'UBADAH : Kalau tidaklah karena Islam, maka ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai.
 24. UMEIR BIN WAHAB : Jagoan Quraisy yang berbalik membela Islam yang gigih.
 25. ABU DARDA : Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa.
 26. ZAID IBNUL KHATTHAB : Rajawali pertempuran Yamamah.
 27. THALHAH BIN UBAIDILLAH : Pahlawan perang Uhud.
 28. ZUBAIR BIN AWWAM : Pembela Rasulullah s.a.w.
 29. KHUBAIB BIN 'ADI : Pahlawan yang syahid di kayu salib.
 30. UMEIR BIN SA'AD : Tokoh yang tak ada duanya.
 31. ZAID BIN TSABIT : Penghimpun Kitab Suci Al-Qur'an.
 32. KHALID BIN SA'ID BIN 'ASH : Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama.
 33. ABU AIYUB AL-ANSHARI : Pejuang di waktu senang ataupun susah.
 34. ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB : Pengurus air minum untuk Kota Suci Mekah dan Madinah (Haramain).
 35. ABUHURAIRAH : Otaknya menjadi gudang perbendaharaan pada masa Wahyu.
 36. AL BARRA' BIN MALIK : Allah dan Surga.
 37. UTBAH BIN GHAZWAN : "Esok lusa akan kalian lihat Pejabat-pejabat Pemerintah yang lain daripadaku"
 38. TSABIT BIN QEIS : Juru bicara Rasulullah.
 39. USAID BIN HUDLAIR : Pahlawan hari Saqifah.
 40. ABDURRAHMAN BIN 'AUF : "Apa sebabnya anda menangis, Hai Abu Muhammad".
 41. ABU JABIR ABDULLAH BIN 'AMR BIN HARAM : Seorang yang dinaungi malaikat.
 42. AMR IBNUL JAMUH : "Dengan cacat pincangku ini, aku bertekad merebut surga".
 43. HABIB BIN ZAID : Lambang kecintaan dan pengurbanan.
 44. UBAI BIN KA'AB : "Selamat nagimu, hai Abu Munzir, atas ilmu yang kau capai".
 45. SA'ADZ BIN MU'ADZ : "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr".
 46. SA'AD BIN UBADAH : Pembawa bendera Anshar.
 47. USAMAH BIN ZAID : Kesayangan, putera dari kesayangan.
 48. ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR : Pahlawan sampai saat terakhir.
 49. ABDULLAH BIN 'AMR BIN 'ASH : Tekun beribadat dan bertaubat.
 50. ABU SUFYAN BIN HARITS : Habis gelap terbitlah terang.
 51. 'IMRAN BIN HUSHAIN : Menyerupai malaikat.
 52. SALAMAH BIN AL-AKWA : Pahlawan pasukan jalan kaki.
 53. ABDULLAH BIN ZUBEIR : Seorang tokoh dan syahid yang luar biasa.
 54. ABDULLAH BIN ABBAS : Kyai ummat ini.
 55. 'ABBAD BIN BISYIR : Selalu disertai cahaya Allah.
 56. SUHEIL BIN 'AMAR : Dari kumpulan orang yang dibebaskan, masuk golongan para pahlawan.
 57. ABU MUSA AL-ASY'ARI : Yang penting keikhlasan, kemudian terjadilah apa yang akan terjadi.
 58. THUFEIL BIN 'AMR AD-DAUSI : Suatu fithrah yang cerdas.
 59. 'AMR BIN 'ASH : Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi.
 60. SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH : Sebaik-baik pemikul Al-Qur'an.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...